Saturday, December 11, 2010

Sharifah & Sham

Sharifah & Sham

DSC_0280

DSC_0317

Lokasi : Istana Kellie
Butik : Andaman Dayang
O.p : Shahril
Nyelit & Ngedit : Fahmi
D200
50mm

No comments: